Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lỡi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lỡi

 

Tầm nhìn :

Công ty luôn phấn đấu và nỗ lực không ngừng để trở thành tập đoàn Dệt Kim số 1 Việt Nam, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tình thần

 

Sứ mệnh:

Trở thành một tập đoàn Dệt kim phát triển mạnh mẽ, bền vững lâu dài duy trì và phát triển thương hiệu giá trị trở nên uy tín, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi của công ty

“Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh công ty.

“Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác 

“Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm.

“Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

Định hướng chiến lược

• Trở thành Tập đoàn Dệt kim số 1 Việt Nam.

Năm 2016 trở thành Tập đoàn có uy tín ảnh hưởng tầm khu vực.

Năm 2020 Thiết lập hình ảnh tập đoàn uy tín, phát triển bền vững trên trường quốc tế.

. Năm 2025  Đưa thương hiệu bít tất BIZMEN của công ty trở thành thương hiệu quốc tế

   

Mục tiêu tăng trưởng

 2013 – 2014:

-   Xây dựng và lắp đặt máy móc nhà xưởng

-   Xây dựng thương hiệu sản phẩm

 2015 – 2016:

-   Hoàn thành về quy trình quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn của Nhật, sản xuất hàng hóa xuất Nhật.

-   Đào tạo con người, đưa con người vào hệ thống quản lý

-   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng tới người lao động

-   Đẩy mạnh giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu

-   Chứng khoán hóa vốn chủ sở hữu, huy động tài chính ổn định

 2016 – 2020:

-    Xây dựng các hệ thong nhà máy mới xuất khẩu các thị trường khó tính Nhật, Mỹ, Pháp, Ý, ….

-    Thiết lập hình ảnh Tập Đoàn, định hướng phát triển bền vững

2020 – 2025:

-    Áp dụng công nghệ Nhật hiện đại, tự động 100%. Tạo thương hiệu bít tất. Đưa thương hiệu bít tất BIZMEN của công ty đến thế giới.