Phú Vĩnh Hưng tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho toàn thể CBCNV

Phú Vĩnh Hưng tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho toàn thể CBCNV

Hưởng ứng kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH, ngày 25/11/2015 Phòng Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên Công ty, tham gia buổi tập huấn có Ban Lãnh đạo Công ty và hơn 200 cán bộ công nhân viên.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được phổ biến các kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, kiến thức cơ bản về cháy, nổ, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, quy trình xử lý khi có cháy, nổ xảy ra, các biện pháp sơ cấp cứu người bị nạn trong đám cháy

Qua buổi tập huấn và diễn tập PCCC&CNCH đã nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác PCCC, góp phần thiết thực ngăn chặn và quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ

Việc tập huấn phòng cháy chữa cháy tại công ty có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho Ban giám đốc và công nhân công ty nắm vững các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời không lúng túng khi có tình huống cháy xảy ra.