HNX tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Phú Thành Group

HNX tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Phú Thành Group

Phú Thành Group xin trân trọng thông báo:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP May Phú Thành

+ Tên tiếng Anh: PHU THANH GARMENT JOINT STOCK COMPANY

+  Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

+ Điện thoại: 04 3365 0853                       Fax: 04 3365 0853

+ Website:   www.phuthanhgroup.com.vn

+ Vốn điều lệ đăng ký: 96.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 96.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); Sản xuất sợi; Sản xuất vải dệt thoi…

+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP May Phú Thành

+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 9.600.000 cổ phiếu

 

+ Ngày tiếp nhận hồ sơ: 07/08/2015